FESTLEKAR.NU

Festlekar och ölspel på nätet!

ölspelet

Ölspelet

Ölspelet är ett av de populäraste dryckesspelen. Det enda som krävs för att spela är öl (eller annan alkoholhaltig dryck) och en kortlek. Kan spelas från 2 spelare och uppåt.

Regler

Samtliga spelare sitter samlade runt ett bord med hela kortleken vänd uppochner i mitten av bordet. Den spelaren som har utsätts att börja drar ett kort från leken. Vad som händer näst beror på kortet, samtliga kort har olika betydelse.

Kortens betydelse:

2-6 (Ruter & Hjärter): Spelaren får dela ut så många klunkar som värdet på kortet (2 till 6) till en spelare, eller dela upp på flera.

2-6 (Spader & Klöver): Spelaren får själv dricka så många klunkar som värdet på kortet (2 till 6).

7: Kissekort: Detta kort får sparas under spelets gång. Detta ger spelaren rätten att när som få gå på toaletten. Endast spelare med detta kort har rätt att gå på toa.

8: Tummregeln: Detta kort sparas under spelets gång. När som hälst under spelets gång sätter spelaren sin tumme på bordskanten, den spelare som sist gör likadant får dricka 3 straffklunkar.

9: Nytt Tema: Spelaren säger ett tema, Exempelvis ölsorter. Då ska varje spelare i tur och ordning nämna en ölsort. Den som först tvekar eller nämner en redan nämnd ölsort förlorar och som straff får dricka 3 klunkar.

10: Ny regel: Spelaren får välja en ny regel som ska gälla under resterande delen av spelet. Exempelvis att man bara får dricka med vänster hand eller när man dricker måste man stå upp osv. Den som bryter mot regeln får straffa med 3 klunkar.

Kn: Rim: Den personen som drar detta kort nämner ett ord. Sen ska samtliga deltagare i tur och ordning rimma på detta ord. Den som först tvekar eller nämner ett redan nämnt ord förlorar och får straffa 3 klunkar.

D: Skål!: Samtliga deltagare skålar och dricker en klunk.

K: Posé: Spelaren sparar detta kort precis som med tummregeln. När som hälst under spelets gång gör spelaren en posé. Den deltagare som härmar denna posé sist förlorar och får dricka 3 klunkar.

A: Vattenfall: Detta går till så att samtliga deltagare börjar dricka samtidigt. Spelaren som drog kortet slutar dricka precis när han vill. Men spelaren som sitter efter honom får inte sluta dricka fören spelaren som drog kortet har slutat. Spelaren efter honom får inte sluta fören han har slutat osv. Man får alltså inte sluta dricka fören spelaren innan har slutat. Alltså han som sitter sist i ordningen får inte sluta dricka fören alla har slutat dricka.

OBS! Det är tillåtet att avbryta spelet och se sig besegrad. Drick ansvarsfullt.