FESTLEKAR.NU

Festlekar och ölspel på nätet!

Ölspelet Mexico

Mexico

Detta är ett mycket simpelt spel man kan spela på förfesten eller bara för skoj skull. Det enda som krävs är två tärningar.

Regler

Tanken med spelet är att man med dolda tärningskast (exempelvis genom att kupa händerna över tärningarna), hela tiden ska slå högre än spelaren innan, alternativt syna en eventuell bluff.

Spelaren som valts att börja (Exempelvis genom att slå högst med tärningen) börjar kasta och påstår då att han fått en 3a och en 2a.

Spelaren efter väljer då om hon vill syna eller slå. Väljer hon att syna måste den som kastat visa upp huruvida han slagit en 3a och en 2a eller ej, väljer hon att slå skall hon slå högre än, eller exakt, 32 (fortfarande dolt).

Om spelare 2 väljer att syna och spelaren har bluffat så får han dricka ett, för kvällen lämpligt antal straffklunkar.

Om spelaren däremot talar sanning får spelaren som synar, dricka motsvarande antal.

Sen fortsätter man tills någon åker dit.

Tärningskastens ordning:

2+1 - Mexico (högst)

1+1 - Canada

6+6 - Sextiosex

5+5 - Femtiofem

4+4 - Fyrtiofyra

3+3 - Trettiotre

2+2 - Tjugotvå

6+5 - Sextiofem

6+4 - Sextiofyra

6+3 - Sextiotre

6+2 - Sextiotvå

6+1 - Sextioett

5+4 - Femtiofyra

5+3 - Femtiotre

5+2 - Femtiotvå

5+1 - Femtioett

4+3 - Fyrtiotre

4+2 - Fyrtiotvå

4+1 - Fyrtioett

3+2 - Trettiotvå

3+1 - Trettioett (lägst)

OBS! Det är tillåtet att avbryta spelet och se sig besegrad. Drick ansvarsfullt.